Условия за превод по микросметка на Клиент от Англо-Америнакс училище гр. София:

  1. Сумите от транзакциите в тази секция на уебсайта www.lfs.bg могат да бъдат използвани само и единствено за захранване на Клиентска микросметка, намираща се в обект: Англо-Американско училище гр. София.
  2. Всеки клиент може захрани микросметка, като попълни следните задължителни полета:

                 – Въвежда се името на потребителя ползвател на микросметката(името на детето);
                – Посочва се актуална електронна поща(в случай при необходимост на обратна връзка);
                – Въвежда се уникалният ID номер на притежателя на микросметката(училищен ID номер);
                – Избира се вариант дали Клиента желае да получи фактура за преведената от него сума;
                – Потвърждение на поръчката.

Условия за връщане на направен паричен превод:

  1. Чрез тази система нашите клиенти зареждат микросметките на своите деца, които могат да пазаруват  в стопанисвания от фирма ЛФС ЕООД обект – столова в  Англо-Американско училище гр. София;
  2. При каквито и да е нередности във връзка с направен прeвод Клиента е необходимо да се свърже с наш представител в обекта г-н Петър Гаврилов на тел. +359884668104 или на имейл: p.gavrilov@lfs.bg, Клиентът писмено отправя своето основание за възражение, предоставя копие от платежния документ удостоверяващ извършен превод към фирмата и декларира актуална банкова сметка в България, за да бъдат върнати парите;
  3. Фирма ЛФС ЕООД не носи отговорност, ако платежната операция бъде изпълнена и средствата постъпят при грешен получател, поради невярно или неправилно попълнени от Клиента данни за Получателя;
  4. Изплатена от Клиент сума или неусвоена част от платена сума направена с дебитна/кредитна карта се възстановява обратно по заявената дебитна/кредитна карта на клиента. Суми направени по банкова сметка се възстановяват в брой на каса или по посочена банкова сметка от клиента в BGN валута;
  5. В случай на направен превод от родител на дете, което не се обучава в Англо-Американско училище гр. София, преведената сума ще бъде възстановена по дебитната/кредитната карта, от която е направено плащането, след писмен иск от родителя  на посоченият имейл в срок от седем работни дни;
  6. Неусвоена сума за изхранването на ученик се възстановява на Клиента при напускането на детето по време на учебната година , след нейния край или в други случаи по взаимно съгласие на страните;
  7. Картодържателят няма право на отказ при направена транзакция.