Качествената храна трябва да се произвежда и сервира при стриктно спазване на хигиената и Либърти Фуд Сървисис е наложила ясни процедури , които са на европейско ниво. Ние поддържаме безупречна хигиена, и прилагаме НАССР стандартите във всички наши локации.       
Ние изградихме такава система за управление на качеството още през 2003г., като компанията беше сертифицирана от лицензиран и независим одитор по ISO 9001:2000 и HACCP. Либърти Фуд Сървисис притежава сертификация от три независими контролни органа по стандартите на ISO 9001-2000 и изключително стриктната сертификация по ISO 22000, с което доказваме своята ангажираност към доставянето на кетъринг обслужване на европейско ниво. В допълнение, нашата компания притежава и ISO 14000 сертификация.